News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

FAQ

คำถามที่น้องๆสงสัย

   
 
 
   
 
ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย จะต้องทำวีซ่าอะไร ?
 
ANS :

นักเรียนที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเกินกว่า 3 เดือนจะต้องทำ วีซ่านักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อ ได้แสดงความจำนงที่จะไปเรียนและ ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ แต่หากนักเรียนคนใดที่ต้องการเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลียไม่เกิน 3 เดือน สามารถขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวได้

 
 
 
ระหว่างเรียนจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยได้หรือไม่ ?
 
ANS :

นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับระหว่างออสเตรเลียและไทยกี่รอบก็ได้ หากในวีซ่าของนักเรียนมีระบุว่า Multiple Travel หรือ Multiple Entry

 
 
  การทำประกันสุขภาพนักเรียนจำเป็นหรือไม่ ?
 
ANS :
นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวที่จะพำนักอยู่ที่ออสเตรเลีย จะต้องทำประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC) โดยน้องๆจะต้องชำระค่าประกันสุขภาพ หรือ OSHC พร้อมกับค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนให้กับทางสถาบันก่อนยื่นวีซ่า และเมื่อไปถึงที่ออสเตรเลีย ทางสถาบันจะออกใบประกันสุขภาพให้ภายในสัปดาห์แรกที่ไปเรียน
     
 

นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพิเศษได้ไหม ?

   
ANS :
นักเรียนต่างชาติที่ถือ วีซ่านักเรียน สามารถทำงานพิเศษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างเปิดเทอม และสามารถทำงานได้อย่างเต็มเวลาช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาว แต่ก่อนทำงาน นักศึกษาต้องยื่นขอเลขประจำตัวสำหรับการเสียภาษี (Tax File Number หรือ TFN) ก่อน โดยสามารถสมัครผ่าน Internet ได้เลยที่เว็บไซท์ ของ ATO (Australian Taxation Office) หรือติดต่อที่ International Office ของโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเพื่อขอคำแนะนำหรือยื่นขอ TFN ให้ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์จะได้รับจดหมายแจ้งหมายเลข TFN และสามารถเริ่มงานได้ทันที
   
Top
  • Follows us our servcies
  • become a fan toeastfanpage
  • follow toeasteducation