News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

ข้อมูลประเทศเกาหลีใต้

 • สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือที่รู้จักกันในนาม เกาหลีใต้ (South Korea) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า “แทฮันมินกุก” หรือเรียกสั้นๆว่า “ฮันกุก” หมายถึง ชาวฮั่นหรือชาวเกาหลี และบางครั้งชาวเกาหลีใต้จะเรียกตนเองว่า “นัมฮัน” หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” หมายถึง โชซอนใต้ เกาหลีใต้ ได้รับสมญานามว่าเป็น “ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า (The Land of Morning Calm)” หรือ “โคโยฮัน อาชิมเอนารา” ในภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 5,000 ปี

 • สภาพภูมิประเทศ

  นักศึกษาชาวเกาหลี ศึกษาต่อเกาหลี

  ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 125 – 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วยโดย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขาซึ่งขนาดเนื้อที่ของ ประเทศเกาหลีใต้นั้น ใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ และมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ โดย ประเทศเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด 6 เมืองใหญ่หรือมหานคร แต่รวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 77 เมือง และ 88 มณฑลหรืออำเภอ โดยได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด อีก 1 จังหวัดปกครองตนเองแบบพิเศษ 6 มหานคร และ 1 นครพิเศษ เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้คือ กรุงโซล

 • คำขวัญ

  Broadly bring benefit to humanity หรือ นอลรี อินกัน เซคเยรึล อีรพเก ฮารา หมายความว่านำผลประโยชน์อันมหาศาลมาสู่มวลมนุษย์

 • สภาพภูมิอากาศและฤดูต่างๆ

  ฤดู อุณหภูมิ ลักษณะอากาศ
  ฤดูใบไม้ผลิ
  (มีนาคม – พฤษภาคม)
  6 – 16 °C ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น
  ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
  ฤดูร้อน
  (มิถุนายน – สิงหาคม)
  อุณหภูมิเฉลี่ย 25 °C อากาศร้อนและมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น
  ในปลายเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม
  และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก
  ฤดูใบไม้ร่วง
  (กันยายน – พฤศจิกายน)
  ประมาณ 5 – 25 °C อากาศสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศ
  จะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น
  ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด
  ฤดูหนาว
  (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)
  อุณหภูมิเฉลี่ย -5 °C อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก
  และจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 – 4 วัน
 • นักศึกษาชาวเกาหลี ศึกษาต่อเกาหลี

  สกุลเงิน

  สกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้ คือ “วอน” (Korea won: KRW)

  • ประเภทธนบัตร ของเกาหลีใต้จะมี 3 ชนิดคือ ธนบัตร จำนวน 1,000 วอน 5,000 วอน 10,000 วอน 50,000วอน
  • ประเภทเหรียญ ได้แก่ 1 วอน, 10 วอน, 50 วอน ,100 วอน, 500 วอน
 • นักศึกษาชาวเกาหลี ศึกษาต่อเกาหลี

  ภาษาและศาสนา

  • ภาษา ชาวเกาหลีใต้สื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษาเกาหลี โดยในกรุงโซลและเขตปริมณฑลจะใช้เป็นภาษากลาง ส่วนภาษาท้องถิ่นก็มีใช้กันตามภาคต่างๆ แต่ถึงกระนั้นชาวเกาหลีใต้ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี ยกเว้นภาษาท้องถิ่นของเกาะเชจู ซึ่งเข้าใจยากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ
  • ศาสนา ชาวเกาหลีใต้มีศาสนาที่ตนนับถือกันอย่างหลากหลาย กล่าวคือ นับถือศาสนาคริสต์ 26.3% (นิกายโปรแตสแตนท์ 19.7% และ นิกายโรมันคาทอลิก 6.6%) ศาสนาพุทธ 23.2% และศาสนาอื่นๆ 1.3% ส่วนกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย 49.3%
 • ความต่างของเวลา

  ในประเทศเกาหลีใต้ จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 • การคมนาคม

  นักศึกษาชาวเกาหลี ศึกษาต่อเกาหลี
  • รถโดยสารประจำทางภายในเมือง (Inner – City Buses)

   เป็นการเดินทางที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ซึ่งจะมีให้บริการอยู่ในตัวเมืองและบริเวณชานเมือง ซึ่งรถโดยสารประจำทางในกรุงโซลนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 สี ตามพื้นที่ที่แต่ละสีครอบคลุม

  • รถโดยสารประจำท้องถิ่น (Regional Buses)

   ชาวเกาหลีใต้มีศาสนาที่ตนนับถือกันอย่างหลากหลาย กล่าวคือ นับถือศาสนาคริสต์ 26.3% (นิกายโปรแตสแตนท์ 19.7% และ นิกายโรมันคาทอลิก 6.6%) ศาสนาพุทธ 23.2% และศาสนาอื่นๆ 1.3% ส่วนกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย 49.3%

  • รถโดยสารด่วนสำหรับระยะทางไกล (Long Distance Express Buses)

   รถโดยสารด่วนนี้เหมาะสำหรับระยะทางไกล เช่นเดียวกันกับรถโดยสารประจำท้องถิ่น แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ รถโดยสารด่วนนี้จะเดินทางบนทางหลวง (หรือถนนไฮเวย์) ซึ่งในแต่ละเมืองจะมี สถานีปลายทางของรถโดยสารด่วน เพียง 1 สถานี

  • รถไฟใต้ดิน(Subways)

   ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงโซลนั้น มีความก้าวหน้ามาก และวิ่งตามตารางเวลาปกติด้วยราคาที่ไม่สูงนัก ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับสถานีปลายทาง นอกจากกรุงโซลแล้ว ในเมืองปูซาน แดกู และแดจอน ก็มีรถไฟใต้ดินเช่นกัน โดยระยะเวลาปกติที่รถไฟใต้ดินให้บริการ คือ 5.30 – 24.00

  • รถแท็กซี่ (Taxis)

   รถแท็กซี่จะมีค่าบริการแพงกว่า เมื่อเทียบกับรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟใต้ดิน แต่ข้อดี คือ มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และสามารถให้บริการได้แม้ยามค่ำคืน ค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับเวลาและระยะทางที่ใช้ไป

  • รถไฟ (Trains)

   รถไฟจะวิ่งตามตารางเวลาปกติ เหมาะสำหรับการเดินทางไกล นอกจากรยังมีรถไฟด่วน (KTX) ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2004 โดยมีรถไฟสายเซมาอึลและสายมูกุงฮวา

Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation