News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2
เรียนต่อเกาหลี

เรียนต่อเกาหลี

ด้วยความเจริญของประเทศเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีซึ่งถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เห็นได้จากในระยะหลังมานี้มีการเปิดตัวของสถาบัน อบรมภาษาเกาหลีหลายแห่งในประเทศไทย การเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเรียนรู้ภาษาเกาหลีโดยตรงผ่านเจ้าของภาษา ซึ่งนอกจาก จะทำให้เกิดความชำนาญทางด้านภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง และได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านประสบการณ์ตรงแล้ว ยังถือเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับตนเอง ทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติมากมายอีกด้วย

Korea Class

เรียนภาษาเกาหลีกับ ToEast (ในประเทศไทย)
คอร์สเรียนภาษาเกาหลี
 • โปรเโมชั่น เรียนต่อเกาหลี
  การสอบ TOPIK ครั้งที่ 32

  เปิดรับสมัครสอบ
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 สิงหาคม 2556
  วันสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2556

 • สัมนา เรียนต่อเกาหลี
  Study in Korea Seminar

  จัดสัมนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศเกาหลีใต้ ทุกเดือน สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 • ค่าย เรียนต่อเกาหลี
  Korea Camp in Seoul

  จัดโครงการเพื่อพาน้องๆนักเรียนที่สนใจภาษาเกาหลีไปสนุก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับการเรียนภาษาเกาหลี

 • เรียนต่อเกาหลี
  ไปเรียนเกาหลีกันเถอะ

  ภาษาเกาหลีซึ่งถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เห็นได้จากในระยะหลังมานี้มีการเปิดตัวของสถาบัน อบรมภาษาเกาหลีหลายแห่งในประเทศไทย

 • TOPIK เรียนต่อเกาหลี
  รู้จักการสอบ TOPIK

  การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน

 • ทำงานพิเศษ เรียนต่อเกาหลี
  ทำงานพิเศษในเกาหลีใต้

  ผู้ที่เรียนสามารถทำงานพิเศษได้ โดยในระหว่างภาคเรียนสามารถทำได้ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในช่วงปิดภาคเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ตามความต้องการ

Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation