• • รูปภาพ        
 • • Daily Schedule
 • • ค่าใช้จ่าย
 • • สาขาที่เปิดสอน
 • • แนะนำสถาบัน
 
รูปภาพ
 
   
 
       
       
       
 
 
โปรแกรมใน 1 วัน
Time Schedule
07:00~08:00 อาหารเช้า
08:00~12:00 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 ,วิชา1:5,วิชา1:10)
12:00~13:00 อาหารกลางวัน
13:00~16:50 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 ,วิชา1:5,วิชา1:10)
17:00~17:50 Optional Class
18:00~19:00 อาหารเย็น
19:00~19:50 Optional Class
 
 
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตร General ESL

ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
ห้องเดี่ยว 52,150 100,800 149,450 196,350 243,250 290,150
ห้องคู่ 48,650 93,800 138,950 182,350 225,750 269,150
ห้อง 3คน 45,150 86,800 128,450 168,350 208,250 248,150
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระก่อนเดินทาง)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
ค่าสมัคร 3,500 สำหรับการสมัครครั้งแรก
ค่าเดินทางรับที่สนามบิน - วันศุกร์เวลา 18:00~ วันจันทร์เวลา 6:00
ค่าเล่าเรียนและค่าห้องพัก ตามตาราง ราคานี้รวมค่าอาหาร,ค่าซักรีด
และค่าทำความสะอาดห้องแล้ว
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระ ณ สถาบัน)
รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ค่าประกันหอพัก  50 USD ได้รับคืนภายหลัง
ค่าหนังสือเรียน 1,000 เปโซ ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ)
ค่าสาธารณูปโภค 1,000 เปโซ ต่อ 1 เทอม ( ขึ้นอยู่กับการใช้งาน )
ค่าสมัคร Special Study Permit (SSP) 6,000 เปโซ ใบอนุญาตเรียนหลักสูตรภาษา SSP
ค่าสมัคร Alien Registration Card (ACR I-Card) 3,000 เปโซ กรณีสมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
ค่าต่ออายุวีซ่า
- ครั้งที่ 1 3,230 เปโซ 4-8สัปดาห์ / 59 วัน
- ครั้งที่ 2 3,590 เปโซ 12สัปดาห์ / 89 วัน
- ครั้งที่ 3 2,630 เปโซ 16สัปดาห์ / 119 วัน
- ครั้งที่ 4 2,630 เปโซ 20สัปดาห์ / 149 วัน
- ครั้งที่ 5 2,530 เปโซ 24สัปดาห์ / 179 วัน

  Remark
 

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น.

 
สาขาที่เปิดสอน


1. General ESL Program (8 hours /a day)

 • เรียน1:1 จำนวน 3 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 1 ช.ม, เรียน 1:10 จำนวน 2 ช.ม., Option Class 2 ช.ม.
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 • จัดชั่วโมงเรียนที่เน้นแต่ละทักษะครบทั้ง Speaking, Vocabulary, Pronunciation, Grammar (ชั่วโมง 1:1)
 • มีวิชาที่น่าสนใจหลากหลายให้เลือกเช่น Job Hunting, Exam Review เช่น IELTS ,TOEFL,TOEIC (ชั่วโมง 1: 10)
 • มีวิชา Option Class ให้เลือกเรียนเช่น Discussion Class, Pop Class, Culture & Etiquette Class
 • แบ่งการเรียนออกเป็น 6 Level Beginner, High Beginner, Low Intermediate, Intermediate, High Intermediate, Advanced
 
Schoolname :

MTM : Man To Man Cebu Language Institute

Type : Language School
City : Cebu City
Location : 2F La Nivel Hotel, JY Square, Lahug
ToEast แนะนำสถาบัน
 

          Man To Man Cebu Language Institute (MTM) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมี 2 สาขา MTM Semi-Sparta campus การเรียนการสอนแบบ Semi-Sparta เน้นชั่วโมงเรียนตัวต่อตัว สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้ JY SQUARE ทำให้สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกแห่งคือ MTM-UV Affiliated Campus ตั้งอยู่ใน University of the Visayas หลักสูตรมีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยดูแลการเรียนของนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในห้องเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างดี
Speech Clinic สอนเทคนิคการออกเสียงอย่างถูกต้อง เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม ทางสถาบันจัดกิจกรรมเช่น ช่วยเหลือเด็กกำพร้า อีกทั้งมีใบประกาศณียบัตรการร่วมกิจกรรมให้ด้วย

 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us