การใช้ชีวิตที่ประเทศฟิลิปปินส์มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนค่ะ ?
   
ANS :

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาส่วนใหญ่จะตั้งรวมกันอยู่ในกรุงมะนิลา เมืองบาเกียวและเมืองเซบู  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตที่มีความปลอดภัย บริเวณโดยรอบสถานศึกษาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โรงแรมและบ้านพักตากอากาศหลายแห่งคะ

   
การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ดีอย่างไรค่ะ ?
   
ANS :

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์คือการเรียนที่เห็นผลรวดเร็วในราคาย่อมเยา เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ มีเนื้อหาการเรียนเข้มข้น ได้มาตราฐาน มีจำนวนชั่วโมงเรียนมาก อีกทั้งเน้นการเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษได้ตรงจุด และเห็นผลรวดเร็วคะ

   
 
  สำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์เป็นอย่างไรค่ะ ?
 
ANS :

สถาบันมีการวิธีคัดเลือกบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนอย่างเข้มงวดถึง 9 ขั้นตอน จึงทำให้บุคลากร และอาจารย์ผู้สอนของสถาบันล้วนแล้วแต่มีควาชำนาญและมีประสิทธิภาพคะ

     
 
 

การใช้ชีวิตของนักเรียนหลักสูตรอบรมภาษาที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรค่ะ ?

 
ANS :

ส่วนใหญ่สถาบันจะจัดที่พักให้อยู่บริเวณเดียวกันกับสถานที่เรียน เพื่อความสะดวกของผู้เรียนทางสถาบัน ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องพยาบาล อินเตอร์เน็ต มีบริการอาหาร 3มื้อ ทำความสะอาดห้องพัก รวมถึงบริการซักเสื้อผ้าด้วยคะ

     
 
 

การไปเรียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องทำวีซ่านักเรียนหรือไม่ค่ะ ?

 
ANS :

ไม่จำเป็นต้องทำวีซ่านักเรียนค่ะ สามารถไปเรียน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก่อน หลังจากนั้นทางสถาบันจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการทำวีซ่าแบบ Special Study Permit (SSP) คือใบอนุญาตให้เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่นักเรียนค่ะ

     
 
จะมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างคะ ?
   
ANS :

โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ชีวิตที่สถาบัน ซึ่งกำหนดเป็นเขต English Zone นักเรียนทุกคนที่เรียนและอาศัยอยู่ภายในสถาบันต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เท่านั้น นอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ดังนั้นจึงมีโอกาสฝึกฝนการภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำคะ

   
ขณะที่เรียนอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่??
   
ANS :

สำหรับผู้เรียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ตามกฎหมายของประเทศ ฟิลิปปินส์จะไม่อนุญาติให้ทำงานคะ แต่เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ค่าครองชีพ ไม่สูงจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

   
 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us