• • 5      
 • • 4
 • • 3
 • • 2
 • • 1
   
   

        จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชาวฟิลิปปินส์ได้ผสมผสานวัฒนธรรมต่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมจากชนเผ่าดั่งเดิมที่กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ภูเขา วัฒนธรรมจากประเทศจีนที่เข้ามาทำการค้า และการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้ฟิลิปปินส์ได้ผสมผสานกลมกลืนกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนร่าเริง เรียบง่าย ปรับตัวเก่ง และมีความเป็นกันเองสูง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการเคารพและใส่ใจผู้อื่นเป็นอย่างมาก

        งานเทศกาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีความสนุกสนาน เทศการส่วนใหญ่จะมีการแต่งกายเลียนแบบชาวอาติ (Ati) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ มีรูปร่างเล็ก ผิวดำคล้ำ ผมหยิกขอด ชาวฟิลิปปินส์จะนิยมจัดขบวนแฟนซีและแสดงดนตรี เพื่อเฉลิมฉลอง เทศการที่มีชื่อเสียงได้แก่ เทศกาลอาติ (Ati-Atihan), เทศกาลซินูล็อก (Sinulog), เทศกาลดินาญัง (Dinagyang)
 • อาโดโบ(Adobo) เนื้อหมูหรือไก่ ตุ๋นในน้ำส้มสายชูอ่อนๆ ใส่กระเทียมและเครื่องเทศ
 • ปลานวลจันทร์ทะเล หมักเครื่องเทศ  
 • ลุมเปีย(ปอเปี๊ยะ)
 • ปันซิตโมโล ก๋วยเตี๋ยวผัด
 • ไอศกรีมสไตล์ฟิลิปปินส์     มีรสชาติต่างๆแบบฟิลิปปินส์เช่น รสขนุน,รสมะพร้าว,รสมะม่วงและรสเนยแข็ง
 • ข้าวเหนียวมะม่วง

-  ท่าเรือ
เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศเป็นเกาะ การคมนาคมทางน้ำจึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวก มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีเรือสำราญให้บริการเทียบท่า ณ อ่าวมะนิลา โดยเส้นทางหลักอยู่ระหว่างมะนิลาและเซบู

- สนามบิน
ฟิลิปปินส์มีสนามบินกว่า 250 แห่ง กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ  สนามบินนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ Ninoy Aquino International Airport (NAIA)อยู่ห่างจากใจกลางกรุงมะนิลา 7 กิโลเมตร

- ทางหลวง
ฟิลิปปินส์มีทางหลวงหลัก 2 สาย คือ North Luzon Express Way และ South Luzon Express Way

- รถไฟฟ้า
ในกรุงมะนิลามีระบบรถไฟฟ้ายกระดับรวม 2 สาย คือ
   1. สาย Light Rail Transit (LRT) มี 2 เส้นทาง ได้แก่ LRT 1ตั้งแต่สถานี Baclaran ถึงสถานีปลายทาง Monumento และ LRT 2 คือ จากสถานี Recto ถึงสถานีปลายทาง M.A.Roxas
   2. สาย Metropolitan Rail Transit (MRT) มี 1 เส้นทางคือ MRT 3 ให้บริการเส้นทางคู่ขนานกับถนน EDSA

- ทางรถไฟ
      มีเส้นทางเพียง 897 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟสายเดียวของกรุงมะนิลา

Philippine Peso (PHP)  เปโซ
• 1 ดอลลาร์สหรัฐ   เท่ากับ   45.41 เปโซ (สิงหาคม 2553)
• 1 บาท   เท่ากับ    1.41 เปโซ (สิงหาคม 2553)
• ประเภทธนบัตรมี ฉบับละ P20, P50, P100, P200, P500, P1, 000
• ประเภทเหรียญ    ได้แก่   5C, 10C,25C, 1P,5P,10P     

• ภาษา
     - ภาษาตากาลอก (Tagalog)เป็นภาษาประจำชาติ
     - ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
• ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ร้อยละ 83 ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ร้อยละ 9 มุสลิมร้อยละ 5
พุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3
ประเทศฟิลิปปินส์มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 
ภูมิประเทศของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะ  เมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา
การปกครองแบ่งเป็น 17 เขต (Regions) 79 จังหวัด (Provinces) และ 117 เมือง (Cities) ดังนี้
 • ลูซอน (Luzon) เป็นหมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงคือ กรุง มะนิลา สนามบินระหว่างประเทศถึง 3 แห่ง ด้านเหนือมีเทือกเขาสูงทิวทัศน์สวยงามมีการ ทำนาแบบขั้นบันไดเป็นที่ยอมรับในความสวยงาม ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • วิสายาส์ (Visayas) อยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีโรงแรม และร้านอาหาร มากมาย เมืองที่มีชื่อเสียงคือ เซบู (Cebu)
 • มินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางตอนใต้ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกสำคัญเป็นแหล่งการทำ ประมงที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
 
ฤดูต่างๆ
ลักษณะอากาศ
     ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)
   อากาศจะร้อนที่สุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 35 °C
     ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม)
   ช่วงฤดูฝนจึงมักมีลมพายุก่อตัวขึ้น ฟิลิปปินส์แบ่งความแรงของพาย
   เป็น 4 ระดับ และหากพายุมีความแรงถึงระดับสองขึ้นไป โรงเรียน
   ราชการ และห้างร้านต่างๆ จะหยุดทำการชั่วคราว

     ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

   ท้องฟ้าโปร่ง อากาศสดชื่น อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันประมาณ 28 °C
   และ กลางคืน 17 28 °C โดยหนาวที่สุดในช่วงธันวาคม
    ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด 
 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us