• • ตัวอย่าง  
  • • ค่าใช้จ่าย
  • • แนะนำ
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
  • ค่าเล่าเรียน

General ESL Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
DBC ฝึกทักษะการฟัง 200/10 0 8,750 7,000
ECD การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 200/10 0 8,750 7,000
Writing ฝึกทักษะการเขียน 240/12 0 10,500 7,000
P&P ฝึกทักษะการออกเสียง 240/12 0 10,500 7,000
 
Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
Discussion การสนทนาและแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษ 200/10 5.5 8,750 7,000
 
Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
English Interview ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 240/12 4.5 10,500 9,600
 

Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
Speaking การพูดเชิงธุรกิจ 240/12 5.5 10,500 9,600
Writing การเขียนเชิงธุรกิจ 200/10 5.5 10,500 9,600
 
  • IELTS

Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
Speaking ฝึกทักษะการพูด 240/12 4.5 10,500 9,600
Writing ฝึกทักษะการเขียน 200/10 4.5 10,500 9,600
 
  • TOEIC

Program Course detail Credit คะแนนIELSTเริ่มต้น Bath Promotion
Speaking ฝึกทักษะการพูด 240/12 4.5 10,500 9,600
Writing ฝึกทักษะการเขียน 200/10 4.5 10,500 9,600
 
  • ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครและลงโปรแกรมครั้งแรก 3,500 บาท

ค่าเรียนตามหลักสูตร

 

(พิเศษสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน  2011 ฟรีค่าสมัครและลงโปรแกรมครั้งแรก)

 
  • รายละเอียดการเรียนและเงื่อนไข

ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ รวม 20 ครั้ง

เรียนครั้งละ

45 นาที (เรียนเวลาเดียวกันทุกวัน)

การแจ้งการขาดเรียนล่วงหน้า 1สัปดาห์

 
  Remark
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ก่อนการชำระ.

 

เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์แบบ Real Time เรียนแบบตัวต่อตัว

เรียนด้วยระบบโปรแกรมที่ทันสมัย สามารถบันทึกภาพการเรียน พร้อมเอกสารได้ (ไม่ใช่ MSN หรือ Skype)
หลักสูตรหลากหลาย General English Program, IELST, TOEIC, Discussion, English Interview
เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลามาก
   
 
 
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อฟิลิิปปินส์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อเกาหลี
เรียนต่อญี่ปุ่น
Home | About us | Board ToEast | Contact us