News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2
เรียนต่อจีน

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษ 1 เดือน ณ ประเทศฟิลิปปินส์


 • โครงการ (4 สัปดาห์) วันที่ 3 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
  รวม 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 74,000 บาท

  ตารางเรียน

  เวลา รายละเอียด
  06:30-07:30 1:1 Class - Listening
  07:40-08:30 1:1 Class - Speaking
  08:35-09:25 1:1 Class - Reading
  09:35-10:25 1:1 Class - Writing
  10:30-11:20 Small Group Class
  11:30-12:20 รับประทานอาหารกลางวัน
  12:20-13:20 Big Group Class
  13:20-14:20 Small Group Class
  14:20-15:10 Big Group Class
  15:15-16:05 Special Class 1
  17:10-18:00 Special Class 2
  18:00-19:00 รับประทานอาหารเย็น
  19:00 เวลาส่วนตัว

   

  ขั้นตอนการสมัคร

 • 1.กรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาเดินทาง
  2.ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท โดยชำระเข้าเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี
  โอนบันชี ในนาม บริษัท โดมินิก แอนด์ ชาง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคาร ไทยพานิชย์
  บัญชีออมทรัพย์ 321-210151-0


 • ราคานี้รวม

   - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok - Cebu สายการบิน Philippines Airline
   - โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ 9.30 ชั่วโมง รวมสัปดาห์ละ 47 ชั่วโมง 30 นาที
   - ห้องพักชนิด 3 คน + บริการทำความสะอาด + ซักผ้า
   - ค่าอาหารภายในโรงเรียน 3 มื้อต่อวัน
   - ค่าใช้ Wifi ภายในโรงเรียน
   - รถรับ-ส่งสนามบิน Cebu
   - ค่าวีซ่า 140 $
   - ค่าหนังสือเรียน

   - ค่าน้ำค่าไฟในหอพัก

   ยังไม่รวม

   1. - ค่าประกันห้องพัก 100$ (ได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
    - ค่าเที่ยว Selective trip (ประมาณ 50-100$ ต่อครั้ง)
    - ค่าโทรศัพท์ทางไกล
    - ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน

    

 

 

 

   

Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation