News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

Philinter Education Center

 • IMI university

  Schoolname Philinter Education Center

  Type Language School

  City Cebu

  Location Mustang, Ceniza Street, Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu


 • ToEast แนะนำสถาบัน

  • Philinter Education Center ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2003 เป็นสถาบันเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองลาปู ลาปู จังหวัด เซบู ทางสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลายชนชาติด้วยกัน เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน จีน และประเทศไทย  นักศึกษาที่เรียนที่นี้มี ความหลายหลาย ด้านอายุตั้งแต่ เยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคคลวัยทำงาน ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียนอายุ

       ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก “ TESDA ” ( Technical Education and Skills Development Authority ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์,   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ ALTO ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ INTESOL ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอนุญาตจาก INTESOL ของสหราชอาณาจักร และสถาบันยังได้รับการรับรองจาก สถาบัน IDP ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

       นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้สูงสุด 7 คลาสต่อวัน   โดยมีทั้งแบบตัวต่อตัว จำนวณ 4-5 คลาสต่อวัน และเรียนแบบกลุ่ม จำนวน 2-3 คลาสต่อวัน  ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือก เช่น หลักสูตร General ESL, Intensive ESL, หรือ Junior ESL  อีกทั้งเรายังมี หลักสูตรพิเศษ อย่างเช่น TOEIC, IELTS, Business English และ TESOL  • สาขาที่เปิดสอน

   1.Gerneral English Course 
      - เพื่อพัฒนาระดับการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ
      - เรียนวันละ 9 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 4 ชั่วโมง, แบบกลุ่ม 2 ชั่วโมง, แบบกลุ่มบรรยายพิเศษ 1 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง

   2. Intensive ESL Course
      - เพื่อพัฒนาระดับการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเสริมจุดอ่อนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
      - เรียนวันละ 9 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 5 ชั่วโมง, แบบกลุ่ม 1 ชั่วโมง, แบบกลุ่มบรรยายพิเศษ 1 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง

   3.Junior ESL Course
      - เหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 7 – 17 ปี ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
      - เรียนวันละ 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 4 ชั่วโมง, แบบกลุ่มย่อย 3 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง

   4. IELTS Course
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบIELTSให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ซึ่งทางหลักสูตรจะพัฒนาทักษะทั้ง  4  
   ด้านให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังฝึกฝนกลยุทธการทำข้อสอบอีกด้วย
      - รับประกัน IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0 และสูงขึ้นไปขึ้นอยู่กับการสำเร็จหลักสูตร
      - เรียนวันละ 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 3 ชั่วโมง, แบบกลุ่มย่อย 2 ชั่วโมง,
   แบบกลุ่ม 2 ชั่วโมง และ จำลองการสอบทุกวันเสาร์

   5. TOEIC Course
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบTOEICให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งยังฝึกฝนกลยุทธการทำข้อสอบอีกด้วย
      - รับประกัน TOEIC 600 / 700 / 800


   ค่าเล่าเรียน

   General ESL

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้องเดี่ยว 62,900 125,600 188,600 251,300 313,900 376,900
   ห้อง 2 คน 51,900 103,900 155,600 207,600 259,300 310,000
   ห้อง 3 คน 48,300 96,600 144,600 192,900 240,900 289,300

   Intensive Power Speaking

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้องเดี่ยว 67,300 134,600 201,600 268,900 335,900 402,000
   ห้อง 2 คน 56,300 112,600 168,900 224,900 281,300 337,300
   ห้อง 3 คน 52,600 105,300 157,900 210,300 262,900 315,600

   Junior ESL

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้อง 2 คน 59,900 119,900 179,600 239,600 299,300 359,300
   ห้อง 3 คน 56,300 112,600 168,900 224,900 281,300 337,300

   IELTS Foundation /TOEIC Foundation

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้องเดี่ยว 64,900 129,300 193,900 258,600 323,300 387,900
   ห้อง 2 คน 53,900 107,600 160,000 214,900 268,300 321,000
   ห้อง 3 คน 50,300 100,300 150,300 200,300 250,300 300,300

   Full-Time TOEIC (Guarantee)/Full-Time IELTS (Guarantee 5.5 / 6.0)

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้องเดี่ยว 69,900 139,600 209,300 278,900 348,600 418,300
   ห้อง 2 คน 58,900 117,600 176,300 235,300 293,900 352,600
   ห้อง 3 คน 55,300 110,300 165,600 220,600 275,900 330,900

   Full-Time IELTS (Guarantee 6.5)

   ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
   ห้องเดี่ยว 71,300 110,300 165,600 220,300 275,600 330,900
   ห้อง 2 คน 60,300 120,600 180,900 240,900 301,300 361,600
   ห้อง 3 คน 56,600 113,300 169,900 226,300 282,900 339,600

   • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระ ณ สถาบัน)

   รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
   ค่าประกันหอพัก 100 USD ได้รับคืนภายหลัง
   - 4 สัปดาห์ 4,000 เปโซ  
   - 8 สัปดาห์ 5,000 เปโซ  
   - 12 สัปดาห์ 7,000 เปโซ  
   - 16 สัปดาห์ 9,000 เปโซ  
   - 20 สัปดาห์ 11,000 เปโซ  
   - 24 สัปดาห์ 12,000 เปโซ  
   บัตรนักเรียน 250 เปโซ  
   ค่าหนังสือเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ)
   ค่าสาธารณูปโภค 2,600 เปโซ/4สัปดาห์ ต่อ 1 เทอม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
   ค่าสมัคร Special Study Permit (SSP) 6,500 เปโซ ใบอนุญาตเรียนหลักสูตรภาษา SSP/Mandatory
   ค่าสมัคร Alien Registration Card
   (ACR I-Card)
   3,000 เปโซ กรณีที่อยู่มากกว่า 59 วัน/Mandatory
   ค่าต่ออายุวีซ่า
   - ครั้งที่ 1   5-8สัปดาห์ / 59 วัน
   - ครั้งที่ 2 5,420 เปโซ 12สัปดาห์ / 89 วัน
   - ครั้งที่ 3 2,940 เปโซ 16สัปดาห์ / 119 วัน
   - ครั้งที่ 4 3,450 เปโซ 20สัปดาห์ / 149 วัน
   - ครั้งที่ 5 3,950 เปโซ 24สัปดาห์ / 179 วัน
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,200 เปโซ/4สัปดาห์ จ่ายเต็มจำนวนทุกครั้ง
   ค่ารับ-ส่ง 800 เปโซ (6:00AM Saturday – 3:00 AM Monday)
   1,200 เปโซ (3:00AM Monday – 6:00AM Saturday)


Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation